БАНКАРСТВО И ФИНАНСИИ


Овој курс се фокусира на подобрување на јазичната компетенција на слушателите во областа на финансиите и банкарсвото.
Темите се внимателно избрани и опфаќаат терминологија од областа на банкарството и финансиите.
Некои од предвидените теми на овој курс се:

  • Бројки и суми
  • Основи на сметководството
  • Парите и банкарството
  • Комерција
  • Финансии на компанијата
  • Економија

Со активностите предвидени со курсот слушателите:

  • Го збогатуваат и усовршуваат вокабуларот
  • Ги повторуваат важните граматички структури
  • Ги развиваат вештините: слушање, зборување, читање и пишување

Предвидени се дополнителни материјали и теми со цел да се задоволат потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк