СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ


ЛингваЛинк Ви ги нуди следниве специјализирани курсеви:

  • Деловен англиски
  • Англиски за правници
  • Банкарство и финансии
  • Англиски за новинари
  • Хотелиерство и туризам
  • Медицина

Овие курсеви се практични и динамични, а пред сè дизајнирани за да одговараат на потребите на слушателите.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк