АНГЛИСКИ - КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ


Нивоа A1 - Ц1

Овие курсеви се одвиваат во пет нивоа. Секое од нивоата е со времетраење од една учебна година, а часовите се одвиваат двапати неделно. Овие интензивни курсеви ги водат слушателите од основното (А1/А2) до компетентното јазично ниво (Ц1). Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк