Администрирање на испити


АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ИСПИТИ

Благодарение на повеќегодишното успешно подучување јазици, квалитетот и одржливоста на високите стандарди и професионализмот, ЛингваЛинк се стекна со лиценци за администрирање на следниве испити:

  • TOEFL iBT
  • TestDaF
  • onSET-English
  • onSET-Deutsch
  • TestAS

Од 2016 година ЛингваЛинк ги администрира и

  • јазични испити telc
  • telc Online Placement Test
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк