ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ПРОСТОРИИТЕ


ЛингваЛинк ги изнајмува своите простории за изведување испити, одржување семинари, предавања, работилници и сл.
Просториите се климатизирани и опремени со соодветна техничка опрема.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк