ТЕСТИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБИ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ


ЛингваЛинк нуди можност за организирање на тестирање за потребите на Вашата организација. Овие тестови го тестираат јазичното познавање на кандидатите и може да се приспособат на потребите на институцијата.
Тестирањето може да послужи при примање нови вработени во Вашата организација или пак за одредување на нивото на јазичното познавање на Вашите вработени.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк