ГЕРМАНСКИ, КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ, СУПЕРИНТЕНЗИВНИ


НИВО A1-Б2

Суперинтензивните курсеви во ЛингваЛинк имаат зголемен број на часови. Овие  курсеви  им овозможуваат на слушателите да  ги совладаат нивоата  А1, А2 и Б1 во една година односно нивоата Б1+ и Б2 исто така во една година. Учебниците и материјалите што се користат во рамките на курсот се светски познати и покажуваат одлични резултати. Главниот акцент е на комуникативните и интегрирани вештини кои им овозможуваат на слушателите да го користат јазикот со голема сигурност.

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк