ПОТВРДА ЗА НИВО СПОРЕД CEFR


ЛингваЛинк нуди можност за одредување на нивото на јазично познавање во согласност со нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазици (CEFR).

Испитите се нудат на сите нивоа (од А1 до Ц2) за одредување на јазичната компетенција на англиски и германски јазик.

Цената и должината на тестот зависат од нивото (тестот на најниското А1 ниво трае најкратко и е со најниска цена).

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк