PR (Односи со јавноста)


дводневна обука


Угледот на една компанија, нејзината профитабилност, па и самото постоење, во голема мера зависи од тоа колку јавноста ја поддржува нејзината цел и заложба и го разбира нејзиното работење и услуги.

Некои од содржините кои ги опфаќа оваа обука се:

 • Еволуција и теорија на PR-от
 • PR алатки и PR етика
 • Рекламирање и фотографирање
 • Истражување на пазарот
 • Креирање ефективна веб страница
 • Новите технологии и PR-от (блогови)
 • Соопштение/покана до медиумите
 • Билтен/информатор
 • Организирање прес конференции
 • Јавни кампањи
 • Новинарството и PR-от
 • Спин
 • Плагијатство и заштита на авторските и сродните права
   
  Оваа обука е наменета за сите оние кои сакаат да бидат сигурни во односите со јавноста зашто иднината почнува сега.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк