ПРЕЗЕНТИРАЊЕ

 

Презентирањето подразбира јавно искажување, објаснување и изложување пред аудиториум на она што сме го напишале, односно подготвиле.

Некои од содржините кои ги опфаќа оваа обука се:

  • Практични совети за јавно говорење
  • Користење визуелни помагала
  • Техники на презентирање
  • Корисни изрази и релевантен вокабулар
  • Справување со прашања
  • Одржување интерес кај аудиториумот
  • Кршачи на мраз
  • Структуирање  на презентации
  • Формат на презентации

Оваа обука ќе Ви овозможи да се чувствувате сигурни при презентирањето.

Јавното говорење е вештина што се учи!

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк