ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЛОВНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

 

ЛИНГВАЛИНК ТРЕНИНИГ ЦЕНТАР ЗА КОМУНИКАЦИИ

ЛингваЛинк нуди обуки за развој на деловните комуникациски вештини кои се наменети за сите оние кои кои знаат дека деловната комуникација е клучен фактор за секој бизнис, а вештото и компетентно изразување и говорење, пишување и односот со јавноста оддава слика на сериозен и обучен партнер во деловниот свет.

ЛингваЛинк нуди три обуки:

  • Пишана деловна комуникација
  • Презентирање
  • Изразување и говор

Обуките се нудат на македонски, германски и англиски јазик и се одржуваат во просториите на ЛингваЛинк со одреден датум, време и динамика. Просториите на ЛингваЛинк се комфорни и пријатни обезбедени со најсовремена техника. По барање, ЛингваЛинк нуди можност и за обука во Вашите простории во термини и период кој Вам Ви одговара.

Обуките можат да се земат самостојно (само една обука), во пар (на пр. Изразување и говор и Презентирање) или пак како една целина (трите обуки заедно).

Материјалите се внимателно одбрани и ќе Ви бидат дадени на почеток на секоја обука заедно со програмата.

Обуките се одвиваат во саботите или неделите од 9:30 до 15:45 со пауза за кафе (15 минути) и пауза за ручек (60 минути). Кафето и ручекот се обезбедени.

Обуките ги држат висококвалификувани обучувачи кои се магистри во областа на комуникациите и лингвистика.

По завршување на обуката, секој учесник добива сертификат за учество.

 

 

 

 

 

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк