Подготовка за испити, германски, telc A1

 

НИВО A1 : ОСНОВНА ЈАЗИЧНА УПОТРЕБА 

КУРСЕВИ ЗА УЧЕНИЦИ

Курсевите А1.1 и А1.2 траат по една учебна година, а наставата се одвива двапати неделно. 
Учениците добиваат основно познавање на четирите јазични вештини: читање, пишување, слушање и зборување. Курсевите нудат интересна и мотивирачка наставна програма претставена на соодветен начин за да го опфати нивото А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици.

Курсевите во целост ги подготвуваат учениците за испитот telc Deutsch A1 Junior кој може да го полагаат по завршување на курсот А1.2.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк