Подготовка за испити, англиски, telc Ц2


НИВО Ц2 – КОМПЕТЕНТНА  ЈАЗИЧНА УПОТРЕБА
 
КУРСЕВИ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Курсот Ц2.1 трае една учебна година, наставата се одвива двапати неделно, додека курсот  
Ц2.2 трае еден семестар. Курсевите ги поттикнуваат учениците да го користат јазикот на компетентно ниво преку читање и слушање автентични материјали, пишување различни видови текстови, учествување во дискусии, дијалози и дебати и надградување и повторување на вокабуларот. Овие курсеви го опфаќаат нивото Ц2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици.
 
Курсевите во целост ги подготвуваат учениците за испитот telc English C2 кој може да го полагаат по завршување на курсот Ц2.2.
 
За оние кои не се слушатели во ЛингваЛинк, а сакаат да се подготват за испитот telc English C2, во петоците е организиран модул од 9.5 часа (3 петока) кој ќе ги подготви заинтересираните за форматот на испитот и ќе им помогне да го извлечат максимумот од своето знаење.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк