Пријавување за испит


Доколку сакате да се информирате или да се пријававите за некој од јазичните испити telc, јавете се во ЛингваЛинк на следниве телефони:

3 225 – 755, 3 222 189,
070/21 21 29, 075/32 88 55, 078/32 88 66

Можете истото да го сторите и по електронска пошта
lingualink@on.net.mk, lingualink2002@gmail.com
 
или едноставно да дојдете во просториите на ЛингваЛинк на улица Васил Ѓоргов 33, Скопје.

Пријавувањето и уплатата за испит telc е еден месец пред датумот на полагање. Уплатата можете да ја извршите во ЛингваЛинк; во банка, пошта или по електронски пат на нашата жиро сметка: 300000001485688, депонент на: Комерцијална Банка АД Скопје. Во цел на дознака треба да стои за ИСПИТ telc, ЈАЗИК (англиски или германски), НИВО (А1,А2,Б1,Б2,Ц1 или Ц2) и ДАТУМ (кога треба да полагате). Цената на испитот зависи од нивото.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк