Цена

Датуми за 2021 година (септември- декември) 


Поради пандемијата со Корона вирусот (Covid-19), датумите се однесуваат за кандидати над 18 години.

Ниво според CEFR и јазик

Вид на испит

Датум за               

полагање              

Краен рок за пријавување

Цена

Б1

за возрасни

 

(англиски и германски)

 

 

telc English B1

 

telc Deutsch B1

25 септември

16 октомври

20 ноември

11 декември

7 септември

15 септември

20 октомври

10 ноември

 

 

5.600 МКД

Б2

за возрасни

 

(англиски и германски)

 

 

 telc English B2

 

telc Deutsch B2

25 септември

16 октомври

20 ноември

11 декември

7 септември

15 септември

20 октомври

10 ноември

 

6.200 МКД

Ц1

 

(германски)


 telc English C1

 telc Deutsch C1

telc Deutsch C1 Hochschule

 

25 септември

16 октомври

20 ноември

11 декември

7 септември

15 септември

20 октомври

10 ноември

 

6.800 МКД

Ц2

 

(германски)

 

telc Deutsch C2

 

 

25 септември

16 октомври

20 ноември

11 декември

7 септември

15 септември

20 октомври

10 ноември

 

 

7.400 МКД

    ЛингваЛинк го задржува правото да смени одреден датум доколку така налагаат условите.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк