Цена

 

Датуми за 2020 година (октомври - декември) 

Поради пандемијата со Корона вирусот (Covid-19), датумите се однесуваат за кандидати над 18 години

 

 

Ниво според CEFR и јазик

Вид на испит

Датум за               

полагање              

Краен рок за пријавување

Цена

А1

за возрасни

 

(англиски)

telc English A1

17 октомври

24 октомври

7 ноември

21 ноември

5 декември

19 декември

15 септември

22 септември

6 октомври

20 октомври

3 ноември

17 ноември

 

4.100 MKD

А2

за возрасни

 

(англиски)

telc English A2

 

17 октомври

24 октомври

7 ноември

21 ноември

5 декември

19 декември

15 септември

22 септември

6 октомври

20 октомври

3 ноември

17 ноември

 

4.100 MKD

Б1

за возрасни

 

(англиски германски)

telc English B1

 

telc Deutsch B1

17 октомври

7 ноември

5 декември

15 септември

6 октомври

3 ноември

 

 

5.600 MKD

Б2

 за возрасни

 

(англиски германски)

 

 

telc English B2

 

telc Deutsch B2

24 октомври

21 ноември

19 декември

22 септември

20 октомври

17 ноември

 

6.200 МКД

Ц1

 

(англиски германски)

 

telc English C1

 

telc Deutsch C1

 

 

telc Deutsch C1Hochschule

17 октомври

24 октомври

7 ноември

21 ноември

5 декември

19 декември

15 септември

22 септември

6 октомври

20 октомври

3 ноември

17 ноември

 

6.800 МКД

Ц2

(англиски

германски)

 

telc English C2

telc Deutsch C2

 

 

 

17 октомври

24 октомври

7 ноември

21 ноември

5 декември

19 декември

15 септември

22 септември

6 октомври

20 октомври

3 ноември

17 ноември

 

7.400 МКД

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк