Датуми

 
  • за јазичните испити telc за јануари-јуни 2020 година 
  • 22 февруари (краен рок за пријавување - 21 јануари 2020)
  • 21 март (краен рок за пријавување - 18 февруари 2020)
  • 16 мај (краен рок за пријавување - 14 април  2020)

Нови датуми мај-јули 2020

30 мај (краен рок за пријавување 28 април 2020)

13 јуни (краен рок за пријавување - 12 мај  2020)

27 јуни (краен рок за пријавување - 25 мај 2020)

4 јули (краен рок за пријавување -3 јуни 2020)

11 јули (краен рок за пријавување - 9 јуни 2020

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк