Датуми

 
 • за јазичните испити telc за 2019 година 
   
 • 26 јануари (краен рок за пријавување - 25 декември 2018)
  23 март (краен рок за пријавување- 20 февруари 2019)
  18 мај (краен рок за пријавување- 17 април  2019)
 • 22 јуни (краен рок за пријавување- 21 мај  2019)
 • 19 октомври (краен рок за пријавување - 17 септември 2019)
  16 ноември (краен рок за пријавување- 14 октомври  2019)
  14 декември (краен рок за пријавување- 12 ноември  2019)
 
 
 • за јазичните испити telc за 2020 година 
  (ќе биде објавено дополнително) 
 • На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк