Датуми

 
за јазичните испити telc за 2018 година
 
3 март (краен рок на пријавување -1 февруари 2018)
  • 26 мај  (краен рок на пријавување - 24 април 2018)
  • 2 јуни  (краен рок на пријавување - 30 април 2018)
  • 30 јуни  (краен рок на пријавување - 28 мај 2018)
  • 13 октомври (краен рок за пријавување - 11 септември 2018)
  • 17 ноември (краен рок за пријавување - 16 октомври 2018)
  • 15 декември (краен рок за пријавување- 13 ноември 2018)
На барање, ЛингваЛинк може да организира и дополнителни испитни термини.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк