B2

telc English B2 / telc Deutsch B2

Јазичен испит telc на ниво Б2 – англиски јазик
Јазичен испит telc на ниво Б2 – германски јазик

telc English B2 / telc Deutsch B2 е јазичен испит наменет за кандидати кои имаат високо јазично ниво.

На ниво Б2 кандидатите можат да се изразат јасно и точно и успешно да дискутираат и преговараат. Имаат солидно познавање на вокабуларот потребен за нивната специјалност и за повеќето општи теми, како и на граматичките правила.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 2 часа и 20 минути. Пред усниот дел кандидатите имаат 20 минути да се подготват. Усниот дел може да се полага веднаш по писмениот.

Овој испит може да го полагаат и ученици и во овој случај форматот на испитот е ист, но темите се прилагодени на возраста на учениците.

 

 

минути

Писмен дел

Читање

Јазични елементи

(вокабулар и граматика)

90

 

 

Слушање

20

 

Пишување

30

Устен дел

Најчесто во група

15

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк