Формат на испитот


Испитот TOEFL iBT се полага на англиски преку интернет. Се состои од четири дела: читање, слушање, зборување и пишување, а целиот испит трае околу четири часа, вклучувајќи го и процесот на  идентификација.

дел

време

прашања

задачи

Читање

60–80 минути

36–56 прашања

Читате 3 или 4 извадоци од академски текстови и одговарате прашања за нив.

Слушање

60–90 минути

34–51 прашања

Слушате предавања, дискусии и конверзации и одговарате прашања за нив.

ПАУЗА

10 минути

Зборување

20 минути

6 задачи

Изразувате мислење на познати теми; зборувате врз база на она што ќе го прочитате и слушнете.

Пишување

50 минути

2 задачи

Пишувате есеј врз база на она што ќе го прочитате и слушнете; изразувате писмено мислење.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк