ЛИЦЕНЦИ


Благодарение на повеќегодишното успешно подучување јазици, квалитетот и одржливоста на високите стандарди и професионализмот, ЛингваЛинк се стекна со лиценци за администрирање на следниве испити:

  • TOEFL iBT
  • TestDaF
  • onSET-English
  • onSET-Deutsch
  • TestAS

Од 2016 година ЛингваЛинк ги администрира и

  • јазични испити telc gGmbH

Јазичните испити telc или Европски јазични сертификати (The European Language Certificates) се познати ширум светот и се признати како јазична потврда од многу работодавачи, медицински установи, училишта, универзитети и се користат и за миграциски цели.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк