Гаранција за квалитет

 

ЛингваЛинк е една од основачите на МАКС, Македонската асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици, асоцијативна членка на EAQUALS, која ги оценува стандардите во наставата, академскиот менаџмент, просторот, ресурсите како и правата на слушателите, клиентите и вработените.

ЛингваЛинк го гарантира квалитетот во јазичното подучување преку:

  • висококвалитетни наставни и образовни стандарди
  • професионално однесување и висок интегритет на вработените
  • користење на модерна технологија, методи и методологија
  • релевантност на наставните материјали
  • веродостојност на промотивните материјали и информациите како и лесен пристап до нив
  • прилагоденост на курсевите според потребите на слушателите
  • пријатна и безбедна атмосфера за учење и подучување
  • професионален административен кадар
  • еднакви можности и недескриминирање

 


 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк