GOETHE-ZERTIFIKAT A2

Овој курс го опфаќа нивото А2 според споредЗаедничката европска референтна рамка за јазици  и е насочен кон крајнатацел, положување на испитот Goethe-Zertifikat A2/ Fit in Deutsch 2.

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк