A2 School/Schule

telc English A2 School /  telc Deutsch A2 Schule

Јазичен испит telc на ниво A2 – англиски јазик
Јазичен испит telc на ниво A2 – германски јазик

telc English A1 School/ telc Deutsch A1 Schule е јазичен испит наменет за ученици на возраст од 12-16 години.

На ниво А2 учениците можат да комуницираат на едноставен начин во секојдневни ситуации. Можат да зборуваат на познати теми користејќи едноставни граматички структури.

Испитот се состои од писмен и устен дел. Писмениот дел трае 80 минути, а за усниот дел, кој може да се полага веднаш по писмениот, на учениците им се дава 15 минути за подготовка, по што тие полагаат најчесто во група.

 

 

минути

Писмен дел

Јазични елементи

(вокабулар и граматика)

15

 

Слушање

20

 

Читање

30

 

Пишување

15

Устен дел

Најчесто во група

10

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк