Референци

 • Државен завод за ревизија
 • Македонска банка за поддршка на развојот
 • Комерцијална банка
 • Министерство за правда
 • Министерство за внатрешни работи
 • Мимистерство за надворешни работи 
 • Министерство за труд и социјална политика
 • Биро за развој на образованието
 • Уставен Суд на Републикa Македонија
 • Канцеларија на jавно oбвинителство
 • Сектор за eвроинтеграција при Владата на Република Македонија
 • Европска aгенција за реконструкција – Миграција и Азил
 • Фондација Институт отворено општество – Македонија
 • Фондација Конрад Аденауер
 • Европска агенција за реконструкција: CARDS Twinning Project – Fight against Organized Crime and Corruption Unit
 • УСАИД World Learning
 • Британски Совет
 • Британска Амбасада
 • Амбасада на Кралството Холандија
 • Германска Амбасада
 • Швајцарска Амбасада
 • Т-Мобиле
 • Македонски Телеком
 • Електростопанство на Македонија
 • МЕПСО
 • НЕОКОМ
 • СЕМОС
 • Усје
 • Државна комисија за спречување на корупција
 • Собрание на град Скопје
 • Германско друштво за техничка соработка
 • Англиски Центар
 • UNHCR
 • UNMIK
 • VIP Оператор Македонија
 • Светска Банка-Канцеларија во Скопје
 • Општина Аеродром
 • Собрание на Р. Македонија
 • Делегација на Европска Унија-Македонија
Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк