ДАТУМИ


Созадоволство Ве информираме дека уписите

 за есенскиот семестар за учебната 2021/2022 започнуваат на 1-ви септември! 

Поради пандемијата со Ковид19, училиштетото ЛингваЛинк е отворено

во вторник и четврток од 13.00 до19.00 и во петок од 09.00 до 15.00 часот

  

ЦЕНИ

ЦЕНИ

Академска година 2021/2022

 

жиро сметка:300000001485688

депонент:Комерцијална Банка

 

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за деца и средношколци

ОПШТИ КУРСЕВИ

Курсеви за возрасни

Семејни попусти

Други услуги

 А0 – Б2.1 (полугодие)

Одеднаш: 7.800 ден

На рати:     8.800 ден

Курсеви за возрасни

А1 – Ц1 (полугодие)

Одеднаш: 10.000 ден
На рати: 10.800 ден

Две деца или два јазика

Одеднаш:

7.300 +7.300 ден
На рати: 8.200 + 8.200

Потврди за активно и пасивно познавање на јазик: 1.500 ден

Б2.2 (полугодие)

Одеднаш: 8.200 ден
На рати:    9.000 ден

 

Ц1.1 / Ц2.1 (полугодие)

Одеднаш: 9.800 ден
На рати: 10.800 ден

Германски јазик

Суперинтензивни курсеви

А1 – 15.500 (135 часа)
А2 – 15.500 (135 часа)
Б1 – 18.500 (165 часа)
Б2 -  6.700+18.500 ден

(Б1+/Б2.1/Б2.2)

(60+165=225 часа)

Дете + Б2.2

Одеднаш: 

7.300 +7.700 ден

 

На рати:    

8.200 + 8.500 дeн

Пробен тест за

telc/Goethe/TestDaF

 Cambridge English

TOEFL iBT/ IELTS      

2400 ден

Ц1.2 / Ц2.2

(цел курс)

 

Одеднаш: 11.800ден

На рати:  12.800 ден

Подготовка за испити

telc A1&А2 – 3.800 ден

telc Б1&Б2 – 5.800 ден

telc Ц1&Ц2 – 6.800 ден

 IELTS – 6.500 ден
TOEFL iBT – 6.500 ден
BEC – 10.800/13.800.

TestDaF – 7.500 ден

Дете + CAE/CPE

Одеднаш:

7.300 + 9.200 ден

 

На рати:  

8.200 + 10.000 ден

 

 

Индивидуален час:

60 мин = 1.200 ден

Дијагностички тест

(TOEFL iBT, IELTS, TestDaF, Cambridge ESOL)

1.500 ден

Потврда за ниво

A1&А2 – 2.500 ден

Б1&Б2 –  3.500 ден

Ц1&Ц2 – 4.500 ден

Дете + возрасен

Одеднаш:

7.300 + 9.300 ден

 

На рати: 8.200 + 10200

Изнајмување на просториите

Тестирање во организации

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

по договор со ЛингваЛинк


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

 

Уписи

Вести

Локацијата на ЛингваЛинк